Chi bộ Đảng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Thầy Võ Văn Thành

Email: vvthanh.c3nguyenchithanh@lamdong.edu
Chi ủy viên
Phó Hiệu trưởng
Đại học
Thầy Võ Văn Thành
2 Cô Nguyễn Thị Tính
Điện thoại:0976792136
0976792136
02633617678
Email: nttinh.c3nguyenchithanh@lamdong.edu.vn
Ủy viên
Tổ trưởng tổ Văn - Địa - CD
Cử nhân
Cô Nguyễn Thị Tính
3 Trương Thị Phượng
Bí thư chi bộ Trương Thị Phượng
Ban giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Thị Thu Hằng
Điện thoại:0973721822
02633617888
Email: thuhang.hieutruong.c3nguyenchithanh@lamdong.edu.vn
Hiệu Trưởng
Bí thư chi bộ
Đại học
Lê Thị Thu Hằng
2 Thầy Đinh Công Uân
Điện thoại:0949240282
02633617678
Email: conguan.phohieutruong.c3nguyenchithanh@lamdong.edu
Phó Hiệu trưởng
Phó bi thư chi bộ
Đại học
Thầy Đinh Công Uân
3 Cô Trương Thị Phượng
Điện thoại:0353590296
02633617678
Email: ttphuong.c3nguyenchithanh@lamdong.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
Đại học
Cô Trương Thị Phượng
Đoàn thanh niên
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đặng Hoàng Hải
Điện thoại:0978577337
02633617678
Email: dhhai.c3nguyenchithanh@lamdong.edu.vn
Bí thư Đoàn trường
Đại học
Đặng Hoàng Hải
2 Đoàn Thị Thu Thạnh
Điện thoại:0818120818
02633617678
Email: thuthanhdoan1995@gmail.com
Giáo viên
Phó bí thư đoàn thanh niên
Đoàn Thị Thu Thạnh
BCH Công Đoàn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Mai Thị Hồng Chiên
Điện thoại:
2633617678
Email: mthchien.c3nguyenchithanh@lamdong.edu.vn
Phó chủ tịch công đoàn cơ sở
Phó chủ tịch công đoàn cơ sở
Đại học
Mai Thị Hồng Chiên
2 Lê Hoàng Phương
Điện thoại:0983969579
2633617678
Email: lhphuong.c3nguyenchithanh@lamdong.edu.vn
Trưởng BTTND - Chủ nhiệm UBKT
Trưởng BTTND - Chủ nhiệm UBKT
Đại học sư phạm Toán
Lê Hoàng Phương
3 Lâm Văn Ba

Email: lvba.c3nguyenchithanh@lamdong.edu.vn
Ủy viên - Phụ trách Văn hóa - TDTT
Ủy viên BCH công đoàn
Đại học
Lâm Văn Ba
4 Nguyễn Thị Sương
Điện thoại:
2633617678
Email: ntsuong.c3nguyenchithanh@lamdong.edu.vn
Ủy viên BCH công đoàn
Ủy viên BCH công đoàn
Văn thư
Nguyễn Thị Sương
Tổ Toán - Tin
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trương Thị Phượng
Điện thoại:0353590296
02633617678
Email: ttphuong.c3nguyenchithanh@lamdong.edu.vn
Phó hiệu trưởng
Cử nhân Toán
Trương Thị Phượng
2 Thái Phạm Như Ngọc
Điện thoại:0983969579
02633617678
Tổ trưởng chuyên môn
Trưởng ban thanh tra nhân dân
Cử nhân SP Toán
Thái Phạm Như Ngọc
3 Trần Thị Ngọc Mai
Điện thoại:
02633617678
Email: ttnmai.c3nguyenchithanh@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Cử nhân Toán
Trần Thị Ngọc Mai
4 Lê Thị Bích Ngọc
Điện thoại:
2633617678
Email: tranhaimaotnk34@gmail.com
Giáo viên
Cử nhân Toán
Lê Thị Bích Ngọc
5 Phùng Minh Hiếu

Email: ntha.c3nguyenchithanh@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Cử nhân Toán
Phùng Minh Hiếu
6 Lê Thị Xuân
Điện thoại:
2633617678
Email: ltxuan.c3nguyenchithanh@lamdong.edu.vn
Phó tổ trưởng
Phó tổ trưởng
Cử nhân Tin
Lê Thị Xuân
7 Bùi Văn Thành
Giáo viên
Đại học
Bùi Văn Thành
Tổ Lý – Hóa – Sinh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đặng Hoàng Hải
Điện thoại:0978577337
2633617678
Email: dhhai.c3nguyenchithanh@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Bí thư đoàn thanh niên
Đại học Vật Lý
Đặng Hoàng Hải
2 Đoàn Thị Thu Thạnh
Điện thoại:0818120818
2633617678
Email: thuthanhdoan1995@gmail.com
Giáo viên
Phó bí thư đoàn thanh niên
Vật Lý
Đoàn Thị Thu Thạnh
3 Phan Thị Ngọc Bích
Điện thoại:0971335711
2633617678
Email: ptnbich.c3nguyenchithanh@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Đại học Hóa học
Phan Thị Ngọc Bích
4 Đào Thị Nụ
Điện thoại:0374409965
2633617678
Email: ttnmai.c3nguyenchithanh@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Đại học Hóa học
Đào Thị Nụ
5 Mai Thị Hồng Chiên
Điện thoại:0982395390
2633617678
Email: mthchien.c3nguyenchithanh@lamdong.edu.vn
Tổ phó
Phó chủ tịch công đoàn trường
Thạc sĩ Hóa học
Mai Thị Hồng Chiên
6 Nguyễn Thu Hiền
Điện thoại:
2633617678
Email: nthien.c3nguyenchithanh@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Đại học Sinh học
Nguyễn  Thu Hiền
7 Phan Thị Mỹ Bình
Điện thoại:0975976282
2633617678
Email: ptmbinh.c3nguyenchithanh@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Đại học Vật Lý
Phan Thị Mỹ Bình
Tổ Anh – Sử - Thể Dục – Quốc Phòng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bùi Văn Thỏ
Điện thoại:0987901607
2633617678
Email: bvtho.c3nguyenchithanh@lamdong.edu.vn
Tổ trưởng
Cử nhân GDTC
Bùi Văn Thỏ
2 Lê Thị Mỹ Hạnh
Điện thoại:0914005675
2633617678
Email: ltmhanh.c3nguyenchithanh@lamdong.edu.vn
Tổ phó
Tổ phó
Cử nhân Anh văn
Lê Thị Mỹ Hạnh
3 Trần Nguyễn Thành

Email: tnthanh.c3nguyenchithanh@lamdong.edu.vn
Giáo viên - Chủ tịch công đoàn cơ sở
Chủ tịch công đoàn cơ sở
Cử nhân QP
Trần Nguyễn Thành
4 Bùi Văn Thành
Điện thoại:0972850884
2633617678
Email: ttnmai.c3nguyenchithanh@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Cử nhân Sử - QP
Bùi Văn Thành
5 Trần Anh Thương
Điện thoại:0965096136
2633617678
Email: tathuong.c3nguyenchithanh@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Cử nhân Sử
Trần Anh Thương
6 Lâm Văn Ba
Điện thoại:0985861759
2633617678
Email: lvba.c3nguyenchithanh@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Cử nhân GDTC
Lâm Văn Ba
7 Ngô Thị Liên

Email: tnthanh.c3nguyenchithanh@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Cử nhân Anh văn
Ngô Thị Liên
8 Nguyễn Thị Bình
Điện thoại:0368886889
2633617678
Email: c3ngyenchithanh.lamdong@moet.edu.vn
Giáo viên
Cử nhân Anh văn
Nguyễn Thị Bình
Tổ Văn – Địa – Công Dân
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đinh Công Uân
Điện thoại:0949240282
2633617678
Email: conguan.phohieutruong.c3nguyenchithanh@lamdong.edu
Phó Hiệu trưởng
Đại học Địa Lý
Đinh Công Uân
2 Nguyễn Thị Tính
Điện thoại:0976792136
2633617678
Email: nttinh.c3nguyenchithanh@lamdong.edu.vn
Tổ trưởng chuyên môn
Đại học GDCD
Nguyễn Thị Tính
3 Nguyễn Thúy Hường
Điện thoại:0962638797
2633617678
Email: nthuong.c3nguyenchithanh@lamdong.edu.vn
Tổ phó tổ Văn - Địa - CD
Tổ phó tổ Văn - Địa - CD
Đại học Địa Lý
Nguyễn Thúy Hường
4 Nguyễn Thị Thu
Điện thoại:0908569168
2633617678
Email: tnthu.c3nguyenchithanh@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Đại học Ngữ Văn
Nguyễn Thị Thu
5 Đinh Thị Vui
Điện thoại:0985677571
2633617678
Email: tnthanh.c3nguyenchithanh@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Đại học Ngữ Văn
Đinh Thị Vui
6 Hồ Thị Tình
Điện thoại:0349821591
2633617678
Email: httinh.c3nguyenchithanh@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Đại học Địa Lý
Hồ Thị Tình
7 Võ Văn Thành
Điện thoại:0985 578 783
2633617678
Email: vvthanh.c3nguyenchithanh@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Đại học Ngữ Văn
Võ Văn Thành
8 Bùi Thị Hiền
Điện thoại:
2633617678
Email: tranhaimaotnk34@gmail.com
Giáo viên
Đại học Ngữ Văn
Bùi Thị Hiền
Tổ Văn Phòng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Sương
Điện thoại:
2633617678
Email: ntsuong.c3nguyenchithanh@lamdong.edu.vn
Nhân viên văn phòng
Tổ trưởng tổ hành chính
Nguyễn Thị Sương
2 Nguyễn Thị Thảo
Kế Toán
Đại học
Nguyễn Thị Thảo
3 Đào Thị Hiền
Nhân viên Y tế
Nhân viên thư viện
Đào Thị Hiền
4 Lê Ích Đác
Điện thoại:
2633617678
Bảo vệ Lê Ích Đác
5 Đào Kỳ Xuân
Bảo vệ Đào Kỳ Xuân
6 Đào Thị Thảo
Nhân viên văn phòng
Nhân viên
Đào Thị Thảo
Lịch tin tức
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
Tin xem nhiều
Ảnh hoạt động
41141847-292789421512219-287923809976057856-n-1-Copy.jpg DSC1297.jpg 41000681-867757053434267-4007732673656127488-n-Copy.jpg 40847047-282698092559920-9103883637203402752-n-Copy.jpg 40897129-1358668530934293-5160511645478289408-n-Copy.jpg 41051475-453479348474556-5268656851817332736-n-Copy.jpg
Liên kết nhanh
Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay57
  • Tháng hiện tại16,826
  • Tổng lượt truy cập737,123
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây